ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ബിരിയാണിക്കിസ്സ

ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ബിരിയാണിക്കിസ്സ (2017)

ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ബിരിയാണിക്കിസ്സ

Oru Visheshapetta BiriyaniKissa tells the story of Tara, a blessed cook in a southern village, and the funny series of events related to a suspended biriyani offering that the villagers attempt to restart.

Режиссер:
  • Kiran Narayanan

Сценарист:

Звезды:
Просмотры: 140
Премьера: 2017-08-24
themoviedb icon 6.0/10
  • Страна: IN
  • Длит.: 126
Joju George
Joju George
Maimutty
Lena
Lena
Thaara
Nedumudi Venu
Nedumudi Venu
Krishnan Nair
V. K. Sreeraman
V. K. Sreeraman
Mayin Hajiyar
Surabhi Lakshmi
Surabhi Lakshmi
Amina
Sasi Kalinga
Sasi Kalinga
Rajan Mangatteri
Sunil Sukhada
Sunil Sukhada
Mathayi
Mamukkoya
Mamukkoya
Alavikutti
Pradeep Kottayam
Pradeep Kottayam
Mathew
Noby Marcose
Noby Marcose
Kunji Mrukan
Bhagath Manuel
Bhagath Manuel
Paul Mathayi
Appunni Sasi
Appunni Sasi
Aju Varghese
Aju Varghese
Junior Angel
Vinay Forrt
Vinay Forrt
Superior Angel
Vinod Kovoor
Vinod Kovoor
Sulaiman
Lal
Lal
Abu Musaliyar Mowlavi
Zeenath
Zeenath
Arun Kumar
Arun Kumar
Jeevan Gopal
Jeevan Gopal
Kulappulli Leela
Kulappulli Leela
V K Sreeraman
V K Sreeraman
Mayin Hajiyar
Bhavana
Bhavana
Kumari Kamalambika
Написать

Извинте, ничего не нашли. Попробуйте изменить параметры поиска.